Görevleri: Ekip ruhuna inanmış profesyonel kadrosuyla, müşteri memnuniyetini esas alan ve kaliteli hizmeti doğru, çabuk, güvenilir olarak yapmaya çalışan Mali ve idari işler Müdürlüğümüz; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Müdürü ve minimum sayıdaki personeli ile hizmet vermektedir.

Yönetim Kurulunda verilen kararların uygulanması, Hafta başlarında yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında alınan kararları uygular ve diğer servisler tarafından uygulanmasını takip eder.
Yıllık işletme bütçesinin hazırlanması, Yıllık işletme bütçesi, Yönetim Kurulumuzun önümüzdeki yıl için yapmayı planladıkları işler doğrultusunda ve enflasyon artışları da göz önünde bulundurularak hazırlanır. Bölümler kendi yıllık programlarını hazırlayarak tahmini bütçelerini Mali ve idari iler Müdürüne iletir. Buna göre hazırlanan işletme Projesi Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Ayrıca, işletme bütçesine uyulmasının takibi ve hesapların kontrolü için 3 er aylık mali raporlarla Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun takibine sunulur.
Genel Kurul hazırlıkları ve Faaliyet raporu hazırlanması, Genel Kurul göndemi ve temsilci belgelerinin Genel Kurul tarihinden 1 ay önce postaya verilmesi kanunen gerektiğinden Genel Kurul Hazırlıklarına Kasım ayında başlanır. Tüm üyelerin Genel Kurula katılımının sağlanması için tapu değişiklikleri ve adres tespiti yapılır. Yıllık faaliyet raporu hazırlanır.
Kat malikikiracı arasındaki ilişkilerin yönetimi, Mal sahiplerinin kiracıları ile ilgili sorunlarında (aidat ödemesi v.s.) , kiralama ve satış hususlarında yardımcı olunmaktadır.
Kiralama ve Kontrat Yönetimi, Kiralama ve Kontrat Yönetimi Yönetime ait ortak alanların, bağımmsız bilimlerin ve depoların kiralanmasından doğmaktadır. Kira gelirleri mal sahiplerinin demirbaş harcamalarına mahsup edilmektedir.
Aidatların tahsil edilmesi ve aidat gelirlerinin muhasebeleştirilmesi, Aidatlar; bulundukları ay içinde, banka hesaplarına, BUTTİM Yönetimi muhasebesinin veznelerine nakit, çek ve kredi kartı ile ödenebilmektedir. Zamanında yapılmayan ödemelere, Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi uyarınca sözleşme hükmü gereği, gecikme cezası uygulanmaktadır. ( Yürürlükteki kanuna göre gecikilen her ay için % 5 (yüzde beş) gecikme zammı uygulanmaktadır.) Buna rağmen ödemelerde ihlallerin devamında Hukuk Müşavirliğimizce icra takibi yapılmaktadır. Aidatlar yıllık olarak belirlendiği ve yıl içinde değişim göstermediği için otomatik ödeme talimatı da verilebilmektedir. ödemelerle ilgili ayrıntılı bilgi Yönetimin Muhasebe servisinden alınabilir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi, Ayrıca icra takibinden kaynaklanan yeddiemin ambarı hizmeti de mal sahiplerinin menfaatlerini korumak için Mali ve idari işler Müdürlüğünce verilmektedir.
Giderlerin harcama kalemlerine göre yönlendirilmesi ve raporlama, Demirbaş harcamaları, bina sigortası, dış cephe boyaları vb. gibi mal sahiplerini ilgilendiren harcamaların giderleri kira gelirlerinden karşılanmaktadır. Diğer masraflar aidatlardan karşılanmaktadır. Her ay gelirgider kalemlerini gösteren raporlar ile borç alacak çizelgelerinin hazırlanması, Gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması, iş aylık gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması, Defterlerin ve hesapların kayıtlanması, Resmi kurum ve kuruluşlara beyannamelerin verilmesi, yasal mevzuat takiplerinin ve ilişkilerin yürütülmesi yapılmaktadır.
Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması, Yönetimimizin elektrik, doğalgaz gibi giderleri süresi içinde düzenli olarak ödenmektedir.
Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi, Ortak alanları usulüne uygun kullanmayan sakinlerin şifai ve yazılı uyarılmasını müteakip yasal işlemlere başlanmaktadır.
Personel işlemleri, Personelin izin düzenlerinin ayarlanması, yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi, SSK, maaş vb. ödemelerin yapılması gibi işlemlerin yapılması.
All Risk Sigorta: BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezinde bulunan tüm tesisler, her türlü araç gereç; deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hasar, hırsızlık ve Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen hususlarda yıllık olarak sigorta ettirilmektedir. Bina sigortası, sigorta firmalarının sadece bölge müdürlüklerinden teklif almak sureti ile yapılmaktadır.
Hizmet ve mal alımları: Hizmet ve mal alımlarında teklif almak usulüne göre çalışılmaktadır. Yetkili iş firmadan teklif alınıp Yönetim Kurulunun belirlediği komisyon ve ilgili servislerce değerlendirmeler yapılmakta sonuçlar Yönetim Kurulunca da incelenip yeterli bulunan firma ile sözleşme yapılarak hizmet veya mal alımı yapılmaktadır.

Görevleri: BUTTİM Kültür Merkezi, Ortak Alanlar ve Reklam alanların ilgili etkinlik oranlarının artırılmasının sağlanması ve Buttim sakinlerinin müşteri memnuniyetini en yüksek seviye ulaştırmaktır.

BUTTİM Öneri Kutusu
Halkla ilişkiler Müdürlüğü, Yeni taşınanlara veya taşınmak isteyenlere BUTTİM hakkında ön bilgi vererek BUTTİM Ticaret Merkezinin doluluğunu artırmaya çalışmak.
BUTTİM Kompleksi içinde yer alan Ortak Alanlar ve BUTTİM Kültür Merkezinin tanıtım ve reklamını yaparak söz konusu alanları kiraya vererek BUTTİM Yönetiminin gelir kaynakları artırmaya çalışmak.
Hiçbir bedel alınmadan, Pazarlama ve Danışma elemanı ile ofislerin kiralama ve satış işlemlerine yardımcı olunarak doluluk oranını artırmaya çalışmak.
BUTTİMi in Basın ve Medya Kuruluşlarında yer almasını sağlayarak yerel ve ulusal düzeyde reklamını yapmak.
BUTTİM bünyesindeki esnafla iletişim için kullanılan Panoları yönetmek, öneri ve şikayet kutularını takip etmek ve Yönetimi bilgilendirmek.
BUTTİM kat malikleri ve 1.derece yakınlarının vefatı halinde taziye mesajlarını yönetmek.
BUTTİM web sitesinin takibi ve aktif alanların güncellenmesi ve web sitesinin satılık / kiralık bölümünü güncel tutmak.

TANIMI: 5188 sayılı yasaya uygun güvenlik personeli ile 7 gün 24 saat esasına uygun kesintisiz olarak çağdaş güvenlik hizmeti vermekteyiz. Can ve mal emniyetini koruyarak huzurlu bir ortam yaratılmaya çalışılmaktadır. Ticaret Merkezimizde görevlendirdiğimiz personel Giriş-çıkış Kontrolü, Devriye, Nokta Nöbeti görevlerini yerine getirirler. Ayroca tüm giriş ve çıkışlar güvenlik kameraları ile 7/24 izlenmektedir. Kurduğumuz güvenlik sistemleri kişilerin güvenlik kaygısı olmadan günlük yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunmaktadır. Uzman gövenlik personelimizle, sizlerin ve tesisimizin koruma ve güvenliğini aşağıdaki hizmetlerle sağlamaya çalışıyoruz:

BUTTİM Güvenlik Odası
Tesis Güvenlik Altyapı Değerlendirmesi - Güvenlik Risk Analizi
Koruma ve Güvenlik Planları
CCTV Gözetim ve Kontrolü
Standart Devriye ve Nokta Güvenliği
Sabotaj, Saldırı ve Soygunlara Karşı Koruma
Hassas Bölge Güvenlik ve Koruma
Gezici Gözetim

BUTTİM ÖN GİRİŞ - ÇIKIŞ KAPILARI

Kontrol Noktaları: BUTTİM Ticaret Merkezimizin Yalova yolu tarafından ön girişleri; Yücel Sertkaya ( A Blok Dönerli Kapı) ile Halil Yılmaz Haliloğlu (Turnike Girişi) ve Plaza bina girişidir. Halil Yılmaz Haliloğlu - Turnike Girişinden ve Plaza bina girişinden iç yaydaki A - B - C - D - E blok giriş kapılarına geşilmektedir. Bu girişlerde BUTTİM sakinleri ve ziyaretçiler gerekli alet ve cihazlar vasıtasıyla kontrolden geçirmektedir.
BUTTiM Ön Giriş Kapısı
Açılış Ve Kapanış Saatleri: Yönetim planı ve Yönetim Kurulu Kararıyla Pazar gönleri ve Dini Bayramlarının birinci gönleri tüm ön kapılar kapalıdır. Diğer günlerde Halil Yılmaz Haliloğlu (Turnike Girişi) ve Plaza binası ile Karşı Binasının A - B - C - D - E blok giriş kapıları sabahları saat 07:00'de açılmakta, Yücel Sertkaya ( A Blok Dönerli Kapı) saat 08:00 itibarı ile açılmaktadır. Akşamları saat 20:00'de çıkış kapıları kapanmakta sadece Halil Yılmazhaliloğlu - Turnike Girişine bağlı C Blok çıkış kapısı 22:00 a kadar kontrollü olarak açık kalmaktadır.
BUTTiM ARKA GİRİŞ - ÇIKIŞ KAPILARI

Kontrol Noktaları: BUTTİM Ticaret Merkezimizin arka girişleri; daha ziyade yok indirme ve yükleme işleri için kullanılmaktadır.
G1 girişi güvenlik noktasından geçilerek F1 - G1 giriş kapısına,
G3 girişi güvenlik noktasından geçilerek G2 - G3 giriş kapısına,
G5 girişi güvenlik noktasından geçilerek G4 - G5 giriş kapısına,
G7 girişi güvenlik noktasından geçilerek G6 - G7 giriş kapısına,
F2 girişi güvenlik noktasından geçilerek F2 giriş kapısına,
Geçilmektedir.
Açılış Ve Kapanış Saatleri: Yönetim planı ve Yönetim Kurulu Kararıyla Pazar günleri ve Dini Bayramlarının birinci günleri tüm arka kapılar kapalıdır. Diğer günlerde tüm kapılar sabah saat 08:00 da aşılmakta ve akşamları saat 20:00'de kapanmaktadır.

AÇIK OTOPARKLAR: BUTTİM Yönetimine ait olup, misafir ve alışveriş için gelen diğer araçların park etmelerine izin verilmekte, gece BUTTİM esnafı dışında yabancı araçların park edilmesine müsaade edilmemektedir.

KAPALI OTOPARK: Giriş çıkış kapıları: G1 - G5 giriş ve G3 - F2 çıkış olmak üzere 2 giriş ve 2 çıkış kapısı bulunan otoparkımızda, giriş yapan sakinlerimize ait araçlar, yıllık aidatı ödenerek yönetimce hazırlanan kartlar marifetiyle Kapalı Otoparka giriş yapılabilmektedir.

AÇIlIŞ Ve Kapanış Saatleri: Yönetim planı ve Yönetim Kurulu Kararıyla Pazar günleri ve Dini Bayramlarının birinci günleri tüm kapalı otopark kapıları kapalıdır. Diğer günlerde tüm kapılar sabah saat 08:00 da aşılmakta ve akşamları saat 20:00'de kapanmaktadır. Sadece F2 çıkış kapısı 22:00 a kadar açık kalmaktadır.

GÜVENLİK SİSTEMİ: Karşı içerisinde hırsız alarm sistemi mevcut olup, güvenlik kamerası Karşı ve Plazada 24 saat esasına göre çalışmaktadır. BUTTİM Kompleksinde Görevli Güvenlik Görevlilerimiz 24 saat Koruma görevini yürütmektedirler.

Görevleri: Deneyimli, konusunda uzman teknik kadrolarımız binamızın ihtiyaç duyduğu optimum teknik işletim, planlı bakım, acil müdahale ve onarım hizmetlerini yapmaktadır. Yönetimimizde Teknik İşletme Müdürü, Enerji Yöneticisi Sertifikalı bir Elektrik Mühendisidir. Şefler 2 yıllık üniversite mezunu veya teknik lise mezunudur.

BUTTİM TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE TEKNİK SİSTEMLER
Binamız otomasyonlu olup bina otomasyonu ile elektrik, mekanik ve ısı sistemlerinde uzman kadroları ile olası sorunlarınızı önceden teşhis eder; elektrik tesisatı, jeneratör ve panolarınızın; soğutma kulesi, "Chiller" ve "Fan Coil"lerinizin, transfer ve tahliye pompalarınızın düzenli ve koruyucu bakımlarını yaparak, beklenmeyen giderlerinizi en aza indirir.

Teknik Hizmetler

Teknik İşletim ve Bakım - Onarım
Periyodik Teknik Bakım
Planlı bakım yönetimi ve optimal işletim ile maliyetler düşürülür, minimum enerji tüketimi ile maksimum konfor sağlanmaya çalışılmaktadır.
Enerji Yönetimi
Elektronik Güvenlik Sistemlerinin İşletimi
Yangın Uyarı Sistemlerinin Uygulanması
İşletme Prosedür ve Talimatları
Asansörlerin bakımının takip edilmesi,
Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi,
Girilen her mevsimde, o mevsimin olası sorunları için önlemlerin alınması,(kış ayında oluşacak buz/don için tuz stokunun kontrolü gibi)
Yönetmelikleri takip edip Ticaret Merkezimizin resmi kurumlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmek.

Isıtma soğutma sistemlerinin çalışma prensibi:


Isıtma ve soğutma sistemleri hava durumuna göre bağlı olmakla beraber genellikle 08.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.
Havalandırma sistemimiz ısıtma ve soğutmalar çalıştığında %30 temiz %70 iç hava dolaşımı ile çalışmaktadır.
Sistemlerin çalıtırılmasında Enerji tasarrufuna dikkat edilmekte ve EİE Genel Müdürlüğünün yayınladığı genelgelere uyulmaya çalışılmaktadır.
Bu itibarla sistemlerimizin çalıştırılmasında Yönetim Kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda:
Kışın dış ortam sıcaklığı 18 derecenin altına düşmeden ısıtma sistemi çalışmaması, iç hacim konfor sıcaklık değeri 22 0C° yi aşılmaması,
Soğutma sistemi dış ortam sıcaklığı 30 0C°nin altında iken çalıştırılmaması ve iç ortam sıcaklığı 24 0C°ın altına inmeyecek şekilde ayarlanması,
Cumartesi ve bayram arifelerinde minimum seviyede çalıştırılmaması,
Pazar günleri ile bayram tatillerinde sistemlerin çalıştırılmaması,
Kurallarına uyulmaktadır.
Otomasyon sistemi: Ekonomik sistem yönetimi, enerji tasarrufu, düşük işletme maliyeti, koruyucu bakım, yüksek konfor şartları nedeniyle Yönetimimizde bina otomasyon sistemi kullanılmaktadır.
BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezinin otomasyon sisteminde; ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, yangın algılama, kartlı geçiş, hırsız ihbar, kapalı devre kamera kayıt sistemi, uydu TV yayın sistemi ve seslendirme anons sistemi için muhtelif noktalardan alınan bütün veriler otomasyon merkezindeki bilgisayarda toplanmaktadır. Bu sistem sayesinde yaklaışk 3.000 noktanın kontrolü yapılmakta olup tüm sistemlere ait ilgili bütün teşhizatın çalışmasını denetlenmektedir.
BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi otomasyon sisteminde, aşağıda sıralayacağımız sistemler direkt veya dolaylı olarak yer almaktadır.
Yangın alarm sistemi: BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi yaklaşık 7.380 adet detektör noktasıyla donatılmlı olup sistemde ayrıca 1.200 adet kontrol noktası mevcuttur. Bilgi işlem kontrollü tam otomatik tip yangın ihbar işletimi santrali sayesinde ihbarın alındığı noktalar anında tespit edilerek müdahale edilmektedir. Ticaret Merkezi yangına karşı sulu sistem koruyucular ile donatılmış, ayrıca yangın anında belli bölgelerde hava akışını engellemek için muhtelif ebatta yangın damperi ve 45 adet çatı yangın fanları ve 65 adet eksiz fanları kullanılmıştır.
Her hangi bir bölgeden alarm sinyali geldiğinde program gereği 5 dakika sonra otomatik olarak o bölgeye ait tüm asansörler sıfıra inip bloke edilmekte, duman çekme fanları (çatı fanları) çalışmakta, klima santralleri içeriye hava girişini kesmek için kapanmakta ve o bölgeye ait yangın kornaları çalmaya bağlamaktadır.

Asansör sistemleri: BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi içinde,
-plaza binada; 4 adet 27 duraklı ve 1 Adet 2 duraklı yük ve insan asansörü (zemin kat ile 26.kata çalışıyor),
-kültür merkezinde; 1 adet 4 duraklı,
-Karşı binada; A-B-C-D-E-F Bloklarında 9 adet 5 duraklı panaromik insan, 23 adet 6 duraklı yük, 24 adet 6 duraklı insan,
-Plaza karşısı büro binasında 1 Adet. Hidrolik Asansör,
olmak üzere 63 asansör hizmet vermektedir.
Asansör sistemi, bakım ve onarımı teknik servisimizin denetiminde yetkili bakım firmasınca yapılmaktadır. Tüm asansörlerin aylık ve yıllık bakımları yönetmeliklere uygun olarak düzenli olarak yapılmakta ve belgelendirilmektedir.
Asansörler Jeneratör hattına bağlı olup herhangi bir enerji kesintisinde jeneratör devreye girmektedir. Olağan üstü durumlarda (yangın, deprem v.s.) Otomasyon sistemi sayesinde tüm asansörler alt kata inip kapılarını açmaktadır.
Elektrik sistemi: Ticaret Merkezimizde yedi adet trafo bulunmaktadır. Trafolar Elektrik Kurumuna a devirli olup tüm bağımsız bilimler kendi elektrik sayaçları ile Elektrik Kurumu abonesidir ve ödemelerini Elektrik Kurumuna yapmaktadır.
Yönetimimize ait 7 adet elektrik aboneliği mevcuttur. Buralardan soğutma sistemlerimiz ve genel aydınlatma için enerji kullanılmaktadır. Enerji Piyasası Kanunları Yönetimimizce takip edilmekte olup Serbest Tüketici belgesi alınmış ve belli dönemlerde Toptan Enerji Satışı yapan firmalardan TEDAş dan daha uygun fiyatlarda enerji alımları yapılmaktadır.
Jeneratör sistemi: Karşı ve Plaza binalarının ortak alanlarında mevcut tesisatın bir kısmı ile asansörler elektrik kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girmek üzere jeneratör devresine başlanmış bulunmaktadır. Plaza binasında bulunan iç yerlerinin priz devrelerinin bir bölümü jeneratör devresinden beslenmekte olup bu sarfiyatları iletmek için Yönetimimize ait ayrı birer saat konulmuştur.
Jeneratörlerin yıllık bakımları hizmet alım yöntemi ile bakımcı firmalara yaptırılmaktadır.
Telefon sistemi: Bina içinde F1 girişinde yer alan Telekom a ait telefon santralinde harici olarak bağımsız bilimlere 3 adet harici telefon hattı mevcuttur. Ayrıca BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi içinde lokal haberleşmeyi sağlayacak dahili telefon sistemi ile iş yerleri birbiriyle ücretsiz olarak haberleşmektedir. Bürolarda dahili telefon 1 adettir.
BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi Yönetimimizin TELEKOM ile yaptığı protokoller neticesinde TELEKOM a gelen yenilikler öncelikle BUTTİM sakinlerine uygulanmaktadır.
Telefon santrallerinin bakımı hizmet alım yöntemi ile bakımcı firmalara yaptırılmaktadır.
Su sistemleri: BUTTİM bahçesinde yaklaşık 130 m. derinlikte 2 adet derin su kuyusu mevcuttur. Binanın kullanma ve sulama suyu derin kuyulardan alınan su ile temin edilmekte, sistemde mevcut flitrizasyon sistemi ile temizlenip, klorlanarak sisteme verilmektedir. Tuvaletler ve lavobalardaki su kullanma amaçlı olup içme suyu değildir.
Bürolarda su bulunmamakta olup ticari amaçlç su kullanan işyerleri BUSKİ ye abonedir.
Isıtma Sistemi: Isıtma sisteminde doğalgaz kullanılmakta olup ısıtma sistemi havaların durumuna göre 15 Eylül de bağlayıp 15 Nisan da kapatılmaktadır. Bu sürede 2 adet kazan 08.00 - 18.00 saatleri arasında günlık ortalama 10 saat pazarlar hariç ayda 26 gün çalıştırılmaktadır. Hava durumuna göre diğer kazanlar ilave olarak devreye girmektedir.
Soğutma Sistemi: Soğutma sisteminde elektrik kullanılmakta olup soğutma sistemi havaların durumuna göre Mayıs ayı sonlarında çalıştırılmaya başlayıp Eylül ayı sonlarında kapatılmaktadır.
Beş adet soğutma, grubu dört adet çift hızlı soğutma kulesi, yirmi sekiz adet sirkülasyon pompalarından oluşmaktadır. Gruplar zaman programına ve yaz kış parametresine göre çalıştırılmakta, arıza, yüksek sıcaklık durumları izlenebilmektedir. Soğutma kuleleri dönüş sıcaklığı referans değerine göre hangi devirde çalışacaklarını otomatik olarak belirlemektedir.

Havalandırma Sistemi: Kompleksimizde Karşı binasında 55, plaza binasında 6, sosyal binalarda 7 adet olmak üzere 68 adet klima santrali,48 adet çatı yangın fanı,56 adet çatı aspiratörü,11 adet garaj aspiratörü,17 adet garaj vantilatörü mevcut olup tamamı otomasyon merkezinden kontrol edilebilmektedir.
Klima santrallerindeki paneller otomatik kontrol programları ile istenilen dönüş havası sıcaklığının tutturulabilmesi için gidiş hava sıcaklığını hesaplayarak, ısıtma ve soğutma vanalarına ve dönüş havası damperine kumanda vererek gerekli konfor şartlarını sağlamaktadır. Bu sıcaklık değerleri operatörler tarafından işletme konseptine uygun olarak ayarlanabilmektedir.
Merkezi Uydu T.V. Sistemi: İki adet uydudan ayrı ayrı çanak antenlerle alınan t.v. yayınları otomasyon merkezindeki yayın kabininde toplanmakta ve güçlendirilerek tüm dükkanlara aynı kalitede yirmi dört adet kanalı izleme olanağı sağlamaktadır.
Seslendirme Ve Anons Sistemi: Karşı binası ve plazaya dahili anons ve müzik yayının yapıldığı seslendirme - anons üniteside otomasyon merkezinde olup, radyo, teyp ve cd çalara bağlı yedi adet amfiden yayın yapılmakta ve yine binanın her yerine aynı netlik ve kalitede müzik ve anonsların ulaşmasını sağlamaktadır.
Kamera Kayıt Sistemi: Sistemimizde seksen sekiz adet kamera, altı adet kayıt cihazı ve monitör bulunmaktadır. Güvenlik Merkezin de bulunan sistem yirmi dört saat izlenmekte ve kayıt yapmaktadır. Kaydedilen bu görüntüler dört ile yedi gün arasında saklanmakta olup herhangi bir olumsuzluk olduğunda izlenebilmektedir. 
Kameraların konumları kompleksin tüm giriş çıkış kapılarında, karşı giriş asansör önlerinde, Plaza binası tüm hollerde, kapalı otopark giriş - çıkışlarında, binaya yakın açık otoparklarda ve yönetim katında bulunmaktadır.
Hırsız İhbar Sistemi: Karşı binasının kapanış saatinden sonra güvenliğini en iyi sağlamak için tasarlanan bu sistem on adet panele bağlı iki yüz adet enfaröj dedektör merkez panel ve kaypadle kumandasından oluşmaktadır. Sistem bina boşaldıktan sonra kurulduğu andan itibaren içeride kuş dahi uçurtmayacak kadar güvenli bir sistem olup merkezdeki görevliyi hem sesli hem de hangi bölgeden alarm alındığını görüntülü uyarmakta olup en kısa zamanda müdahale imkanı sağlamaktadır.

Görevi: Tüm BUTTİM Ticaret Merkezinin genel mahalleri ve dış alanlarını; temiz, tertipli, düzenli ve hijyeni sağlanmış halde tutarak, çevre düzenlemeleri yapılmış, yaşanabilir bir ortam oluşmasına destek olmak.

Hedef politikamız temiz, tertipli ve hijyeni sağlanmış sağlıklı yaşanabilir bir BUTTİM oluşturarak yüzde yüz müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Buttim Temizlik işleri Müdürlüğü olarak kullandığımız ürünlerin Sağlık Bakanlığı onaylı kalite belgeli olması olmazsa olmazlarımızdandır.
Bu hedefe ulaşmaktaki ana amacımız sağlıklı bir iş ortamı sunup, bahçe ve peyzaj güzelliği ile huzur veren temiz bir mekan meydana getirmektir.
Yıllık bahçe bakım/düzen işlerinin takibi/organizasyonu,
BUTTİM TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜ VE TEMİZLİK SİSTEMLERİ
UYGULAMA

Temizlik işleri Müdürlüğü, organigramndaki personeli ve ilaçlama konusundaki dış hizmet alımı ile BUTTiM iç ve dış ortak kullanım alanlarını temiz ve hijyenik halde tutar, çevrenin düzenli, yeşil alanların bakımlı olmasını sağlar.
BUTTİM' de bulunan toplam 62 adet yük ve yolcu asansörleri her gün düzenli olarak temizler.
BUTTİM dış sahası ve teraslarında bulunan yeşil alanların tüm mevsimlerde bakımlı ve düzenli olması için ilaçlaması, budaması, fidan dikimleri vb. işlemler gerçekleştirilir.
BUTTİM Kültür Merkezini de düzenlenen her etkinlikten sonra bir sonraki etkinliğe hazır olması için gerekli temizlikler yapılır.
BUTTİM Açık Otoparkında bulunan ve kamuya açık Cami'nin, Kapalı Otoparkta bulunan bay ve bayan Mescitlerinin temizliği düzenli olarak yapılır. A Bloktan E Bloğa kadar uzanan alanın altındaki Kapalı Garajın temizliği sağlanır. Kiralama kapsamında yer alan BUTTİM' e ait depoların ortak kullanım alanları temizlenir.
BUTTİM Ortak Alanlarında kullanımda olan, 30 adet Bayan, 30 adet Erkek ortak mahal tuvaletleri ve BUTTİM personeli tarafından kullanılan Bay ve Bayan Tuvaletlerinin Temizliği her gün düzenli olarak gerçekleştirilir.
BUTTİM Plazada asansörlerin meşgul edilmemesi ve asansör yoğunluğunu önlemek için Plaza temizliğine 06:00 da bağlanır. BUTTİM Plazada bulunan 4 asansör, 24 adet Bayan ve 24 adet Erkek ortak mahal tuvaletlerinin temizliği günlük rutin olarak yapılır.
BUTTİM KarŞı Binasında görevli personel her gğn toplam 265.000 m2'lik alanın tüm temizliğini gerçekleştirerek tüm katların temiz kalması sağlanır.
BUTTİM' in 212,000 m2'lik dış sahasının temizliğini ve mantıkasını günlük çalışmalarla gerçekleştirerek BUTTİM' in dış alanlarında da istenilen temizliği sağlar.
BUTTİM kompleksi içinde karşı katlarını, idari Ofisleri, Mescit, Cami ve Kapalı Garaj asansör zemin bölgelerinin temizliğini yaparak tüm zeminlerin daha parlak ve daha temiz görünmesi sağlanır.
BUTTİM kompleksinde yer alan tüm iç ve dış camlar düzenli olarak silinir. Ayrıca tüm zeminde (80.000 m2) ve kış döneminde kristalize cila uygulaması yapılır.
BUTTİM'in iç mekanlarının, teraslarının, kapalı garajının temiz ve düzenli yaşanır bir mekan olarak devamlı temiz kalması yönünde çalışmalarını sürdürür.
Temizlik işleri şefi tarafından gün içerisinde Temizlik ve Bahçe Bakım Personeli tarafından yürütülen çalışmalar denetlenerek her gün sonunda Temizlik işleri Müdürüne raporlanır.
Temizlik işleri Müdürü tarafından incelenen raporlar ve bölümünün çalışmaları aylık olarak Genel Müdüre sunulur
Büyük maliyetlerle gerçekleştirilen ve yüksek işletme giderleri olan modern ve akıllı tesisimizin ömrünün uzatılması, teknik performans düzeylerinin korunarak en düşük maliyetler ile işletilmesi Yönetimlerimizin hedefidir.
Sakinlerimizin daha güvenli, daha temiz ve daha konforlu mekanlarda yaşamalarını sağlamak için çalışılmaktadır.